Tin

Bài mới nhất

TOÀN CẦU HÓA LÀ CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

yy-1609158513

Toàn cầu hóa là con đường phía trước 1.Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có nhận xét là người Việt giàu trực giác hơn lý luận, sáng tạo ít, nhưng bắt chước thì tài. Khi học tập cái mới của nền văn hóa khác hay thiên về bắt chước …

Xem thêm »

PHÓNG VIÊN TRƯỚC NHU CẦU “SỐ HÓA”

thpoi dai

Phóng viên trước nhu cầu “số hóa” Xã hội không ngừng tăng tiến tốc độ số hóa, đang đòi hỏi những người ở tuyến đầu thông tin – những phóng viên tác nghiệp báo chí phải khẩn trương cập nhật đổi mới năng lực làm việc của mình. Gần như …

Xem thêm »