Home / Tag Archives: Đại hội Quy hoạch Đà Nẵng

Tag Archives: Đại hội Quy hoạch Đà Nẵng

Những trăn trở và trách nhiệm

images1793813_danang_c

Nhân Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng Lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2017- 2022, tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển phối hợp với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng thực hiện số chuyên đề về công tác Hội. …

Xem thêm »