Home / Tag Archives: http://i.imgur.com/F8Hu8RA.gif

Tag Archives: http://i.imgur.com/F8Hu8RA.gif

BƯỚC ĐO CỦA THỜI GIAN

cau-cua-dai

Khi chia tách, chỉ có truyền thống văn hóa và anh hùng thì không chia, không thể chia! Chính vì vậy, cả Đà Nẵng và Quảng Nam đều tôn quý và không ngừng khai thác, phát huy tài sản vô giá, nguồn vốn vô tận, không thể chia ấy, làm …

Xem thêm »