Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / TIN VẮN / Hướng đến biển Đà Nẵng : An toàn- Sạch – Đẹp

Hướng đến biển Đà Nẵng : An toàn- Sạch – Đẹp

Sáng ngày 28/7/2018, được sự thống nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố, Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Hướng đến biển Đà Nẵng: An toàn – Sạch – Đẹp”.

Bờ biển Đà Nẵng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của thành phố nói chung và ngành du lịch nói riêng. Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đạt được ban đầu trong công tác quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị nói chung và khu vực ven biển nói riêng trong quá trình phát triển đi lên của thành phố; hiện nay hạ tầng kỹ thuật đô thị và đặc biệt hạ tầng kỹ thuật ven biển đang nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, hạn chế cần phải tập trung nghiên cứu, xử lý, giải quyết sớm, triệt để. Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ các vấn đề, xác định đúng nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp hiệu quả đối với việc phát triển, quản lý bờ biển nói chung và hạ tầng kỹ thuật liên quan nói riêng tại khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng.

Mục đích hội thảo hướng đến: Thảo luận, đánh giá, đề xuất, hiến kế các giải pháp hiệu quả để góp phần khắc phục, giải quyết một số vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị ven biển hiện nay; Cập nhật, thông tin đến các cá nhân công tác trong lĩnh vực quản lý đô thị, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các hội viên Hội Xây dựng các chủ trương, dự án liên quan đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ven biển Đà Nẵng; các thông tin KHCN, kiến thức chuyên môn trong công tác QLNN, hoạt động tư vấn, thi công và quản lý dự án các công trình nói chung và hạ tầng kỹ thuật đô thị nói riêng; Tiếp thu các ý kiến tham luận, góp ý để tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị với thành phố các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật ven biển trong thời gian tới.

IMG_0150

Quang cảnh Hội thảo

Các nội dung chính thảo luận tại Hội thảo: Thực trạng và các vấn đề cần quan tâm xử lý để đảm bảo sự an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị ở khu vực ven biển Đà Nẵng hiện nay; Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật ven biển; Các giải pháp cụ thể: Giải pháp và công nghệ xử lý nước thải, Thiết kế và công nghệ thi công kè ven biển; Công nghệ quản lý, thi công hệ thống thoát nước; Phương án kiến trúc cảnh quan khu vực ven biển…

Hội thảo đã phân tích đánh giá tình hình tác động của biến đổi khí hậu làm cho nước biển dâng, theo đó, đến năm 2020, mực nước biển Đà Nẵng sẽ dâng 0,33m. Điều này sẽ tác động đến hiện trạng bờ biển Đà Nẵng. Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của khu vực ven biển Đà Nẵng trước sự biến đổi của khí hậu, làm sao đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Hội thảo cũng đưa một số giải pháp về công nghệ xử lý nước thải, quản lý, thu gom nước thải, không để nước thải tràn ra biển. Ngoài ra hội thảo cũng đề xuất đưa ra những công nghệ thi công kè ven biển và những phương án kiến trúc cảnh quan khu vực ven biển từ những kinh nghiệm của nước ngoài về phát triển, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật ven biển.

Hội thảo đã đón nhận nhiều ý kiến tham luận, góp ý và các thông tin hữu ích của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn và các địa phương nhằm góp phần kiến nghị các giải pháp khả thi, hiệu quả đối với việc phát triển, quản lý hạ tầng kỹ thuật liên quan (đê kè, giao thông, thoát nước…) tại khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng. Đồng thời hội thảo đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hội viên Hội Xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý đô thị, quản lý dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

PV.

Check Also

IMG_3806

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng

A/ Tình hình hoạt động năm 2019 Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ …