Home / QUY HOẠCH / VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

GẠCH KHÔNG NUNG – THỊ TRƯỜNG CÒN BỎ NGÕ!

IMG_5980_sua

     Mặc dù đã có chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng, lãnh đạo các tỉnh, đặc biệt có cả Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính đối với cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, nhà thiết kế, đơn vị thi công nhưng việc …

Xem thêm »