Home / TIN TỨC-SỰ KIỆN / HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH COVID-19 VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH COVID-19 VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

111
Quan cảnh buổi Hội thảo
Sáng nay 26/11, tại Nhà khách Bộ tư lệnh quân khu Thủ đô, Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các Liên hiệp Hội địa phương ở 62 tỉnh thành, đặc biệt hai điểm cầu ở Liên hiệp Hội thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng tập hợp các chuyên gia, nhà quản lý và các hội thành viên của Liên hiệp hội của hai thành phố biển quan trọng. Chủ trì Hội thảo PGS.TS Trương Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA, các chuyên gia đầu ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ban hành ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai hơn 3 năm với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tầm nhìn và tư duy mới của Nghị quyết đã đem đến kỳ vọng cho nhiều địa phương, nhiều ngành kinh tế biển về sự phát triển lớn mạnh mà bền vững.
Hội thảo tập trung vào thảo luận về các nội dung chính như sau: Nhìn lại 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng nội lực khoa học và công nghệ biển Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay; Phát triển điện gió ngoài khơi, chuỗi cung ứng và cảng biển Việt Nam: Tiềm năng phát triển, cơ hội, thách thức và giải pháp; Phát triển ngành nuôi thủy sản trên biển ở Việt Nam trong quy hoạch tích hợp không gian biển.
PV.

Check Also

images1717334_Dai_hoi_5_3_copy

Đồng hành xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3, từ trái sang) …