Tin

Bài mới nhất

Những trường hợp phải gia hạn sử dụng đất năm 2021

trong lua (1)

Đối với đất có thời hạn sử dụng, khi hết hạn người dân sẽ phải gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu. Trường hợp phải gia hạn sử dụng đất Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, những trường …

Xem thêm »