Tin

Bài mới nhất

Hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trong đô thị

tải xuống

Ðể hoàn thiện các nội dung nghiên cứu và tổ chức quy hoạch NTM, đồng nghĩa vớinhấn mạnh tầm quan trọng và đầu tư nhiềuhơn nữa cho công tác nghiên cứu cơ bản và khảo sát hiện trạng phục vụ quy hoạch xây dựng NTM, đặc biệt với quy hoạch …

Xem thêm »