Home / ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG / Xu hướng phát triển đô thị xanh trên thế giới

Xu hướng phát triển đô thị xanh trên thế giới

Mời bạn đọc xem ” Xu hướng phát triển đô thị xanh trên thế giới” do Viện Nghiên cứu Đô thị và phát triển hạ tầng cung cấp, thực hiện. 

Check Also

11-scaled

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, QUI HOẠCH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN THEO NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN PHÁT  BỀN VỮNG TP ĐÀ NẴNG

I. BỐI CẢNH VỀ KINH TẾ BIỂN ĐÀ NẴNG TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT …