Home / QUY HOẠCH / XÂY DỰNG / Công tác quy hoạch, cấp phép công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Công tác quy hoạch, cấp phép công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện quản lý cấp phép xây dựng công trình cao tầng căn cứ theo quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị được phê duyệt.

Các khu vực chưa có Thiết kế đô thị hoặc những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì Sở Xây dựng tham mưu quản lý xây dựng theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 01:2008 và Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố theo hướng hạn chế tầng cao công trình trên các trục đường có mặt đường nhỏ, cụ thể:

+ Đường quy hoạch có lòng đường <5,5m và đường không có vỉa hè: không được xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

+ Đường quy hoạch có lòng đường 5,5m: tối đa 10 tầng; (01 lô – 8 tầng).

+ Đường quy hoạch có lòng đường từ 5,5m đến < 10,5m: được xây dựng tối đa 12 tầng (01 lô – 8 tầng).

+ Đường đôi và đường ≥ 10,5m (lòng đường) trở lên:

. Khu đất có mặt tiền từ 4,5m đến 6m: tối đa 9 tầng.

. Khu đất có mặt tiền từ >6m đến <9m: tối đa 10 tầng.

. Khu đất có mặt tiền từ 9m đến đúng 12m: tối đa 12 tầng

. Khu đất có mặt tiền từ >12m đến đúng 15m: tối đa 15 tầng.

. Khu đất có mặt tiền từ >15m đến 25m: tối đa từ 21 tầng đến 26 tầng.

. Khu đất có mặt tiền rộng hơn: UBND thành phố sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định.

  • Hệ số sử dụng đất (HSSDĐ) được quản lý theo hướng giảm hệ số sử dụng đất ở các khu vực trung tâm và trên các trục đường nhỏ. Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố Dự án thay thế Quyết định 47/2012/QĐ-UBND, trong đó, có đề xuất các nội dung có liên quan đến hệ số sử dụng đất.
  • Chiều cao công trình, thành phố quản lý tổng chiều cao công trình không lớn hơn 5 lần chiều rộng cạnh ngắn nhất của công trình đề đảm bảo không có công trình mỏng, gầy trong đô thị.
  • Diện tích đậu xe, Sở Xây dựng thực hiện tham mưu quản lý từng công trình bảo đảm diện tích đậu xe đúng QCXDVN 01:2008 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 7740/UBND-QLĐt ngày 01/10/2015.

Qua khảo sát thực tế, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố tăng thêm diện tích đậu xe tối thiểu so với Quy chuẩn hiện hành tại khu vực trung tâm và một số khu vực phát triển nhanh trên địa bàn thành phố (Công văn số 2262/SXD-QHĐT ngày 20/3/2018).

  • Điều kiện hạ tầng kỹ thuật các công trình cao tầng, Sở Xây dựng đều có xem xét cụ thể từng công trình trong quá trình xem xét phương án kiến trúc.

Vừa qua, Sở Xây dựng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2173/SXD-QHĐT ngày 19/3/2018, qua đó phân tích cụ thể về điều kiện thoát nước, cấp nước và giao thông khi xem xét phương án kiến trúc công trình.

Ngoài ra, tầng cao công trình được quy hoạch xây dựng đảm bảo an toàn cho hoạt động bay trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch bề mặt giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không thuộc khu vực thành phố Đà Nẵng. Trường hợp vượt giới hạn tĩnh không trên thì phải có ý kiến thống nhất của Cục tác chiến – Bộ Quốc phòng.

Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã báo cáo xin ý kiến của UBND thành phố một số nội dung như sau:

  1. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn lập thiết kế đô thị khu vực trung tâm thành phố, soạn thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực trung tâm thành phố (theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị) trình UBND thành phố phê duyệt để quản lý.

Trong lúc chưa có Thiết kế đô thị được duyệt, tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, khi đề nghị xây dựng công trình cao tầng Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư cần tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực, đánh giá kỹ về điều kiện hạ tầng, có cam kết chi trả kinh phí và đầu tư hạ tầng bổ sung nếu cần, trước khi cho phép xây dựng công trình cao tầng (từ 09 tầng trở lên).

Đối với các khu vực đã có Quy hoạch chi tiết nhưng chưa có Thiết kế đô thị được duyệt, Sở Xây dựng đề nghị cho phép căn cứ theo dự thảo thay thế Quyết định 47 để tham mưu thực hiện quản lý. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét kỹ về các yếu tố hạ tầng đối với từng vị trí công trình. Các khu vực còn lại thực hiện theo quy hoạch và Thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

  1. Thực hiện đúng quy định tại điểm 1.2.9 Điều 9, Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó: “hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m, hạn chế xây dựng chung cư cao tầng trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m2”.

Nguồn: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Check Also

brian-ehlers-construction-company-ocala-post-70

Vai trò giám đốc dự án xây dựng

Quản lý dự án là một nghề chuyên nghiệp, Quản lý dự án được PMI …