Home / TIN HOẠT ĐỘNG / Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội quy hoạch phát triển đô thị Tp. Đà Nẵng

Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội quy hoạch phát triển đô thị Tp. Đà Nẵng

  1. Công tác tổ chức

Trong năm 2017,  để chấn chỉnh công tác tổ chức hoạt động của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng,Thường trực Hội đã quyết định miễn nhiệm một số thành viên và bổ sung mới các thành viên trong BCH và Ban Thường vụ, xác nhận danh sách Hội viên, lập và bổ nhiệm lại các Chi hội cơ sở mới tại các đơn vị có đội ngũ những người đang làm công tác phát triển Đô thị. Qua đó, Hội tiến hành thành lập mới 4 chi hội gồm: 1/Chi hội Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng; 2/Chi hội Đại học Duy Tân Đà Nẵng; 3/Chi hội Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 4/Chi hội Tư vấn Xây dựng Kiến Trung Đà Nẵng. củng cố Chi hội Phân viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn miền Trung và Chi hội Văn phòng, tái lập 02 Chi hội Viện Quy hoạch Đà Nẵng và Chi hội Sở Xây dựng Đà Nẵng, nâng tổng số chi hội 08 Chi hội với gần 200 hội viên. Đặc biệt ngày 12/8/2017, Hội đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV- nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố có nhiều chuyển biến và sự kiện lớn với chính sách đổi mới, hội nhập cùng sự phát triển nhanh về kinh tế – xã hội nói riêng và toàn quốc nói chung.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới”, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 25 ủy viên trong đó, có 11 ủy viên Thường trực trên 200 hội viên (so với nhiệm kỳ III UVBCH 53, Thường trực 29 trên 350 hội viên)

Đại hội đã bầu ông Phan Đức Hải làm Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức

Thông tin về các hoạt động của Hội và bài báo khoa học của Hội viên được đăng trên tạp chí Quy hoạch của Trung ương Hội, tạp chí Đô thị & Phát triển. Tiếp tục phối hợp các Hội Kiến trúc sư, Xây dựng, Cầu đường, Chiếu sáng Đô thị, môi trường Đà Nẵng duy trì phát triển tạp chí Đô thị & Phát triển trên diễn đàn của khu vực. Phối hợp với Hội Kiến trúc sư TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Giải bóng đá Mini cho 10 đội bóng đá với mục đích nâng cao thể chất, giao lưu trong các hội nghề nghiệp các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và chào mừng Đại hội lần IV nhiệm kỳ 2017 – 2022

3.Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội tích cực tham gia các hoạt động như: tham gia phản biện, tư vấn các đồ án thiết kế quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, những ý tưởng đề xuất nhằm tham mưu cho các cấp Lãnh đạo thành phố thông qua các bài viết trên diễn đàn của tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển. Bên cạnh đó Hội đã tham dự và tham luận nhiều buổi Hội thảo khoa học. Tiến hành tổ chức một số cuộc tọa đàm, Hội thảo khoa học theo các chuyên đề về Quy hoạch phát triển đô thị có tính chuyên môn và xã hội thời sự cao.

Năm 2017, tổ chức thành công 02 hội thảo là:Văn hóa giao thông với văn minh đô thị; Những khó khăn thách thức mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai; Tham gia phản biện đồ án quy hoạch khu công nghiệp Hòa Nhơn; Góp ý về Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Phản biện trên đồ án quy hoạch khu công nghiệp Hòa Ninh; Góp ý phương án thiết kế nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút giao thông phía Tây Cầu Rồng; Góp ý về phương án khu đô thị mới Hòa Tiến, Hòa Châu huyện Hòa Vang; Tham gia Hội đồng xét tuyển Quy hoạch Quảng trường trung tâm thành phố.

4.Thi đua khen thưởng

Năm 2017, với nhiều hoạt động và thành tích, Hội đã được lãnh đạo các cấp đánh giá cao vai trò của Hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị. Hội đã đón nhận Bằng khen từ Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam; Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là KTS Hoàng Quang Huy nguyên Chủ tịch Hội được Cúp vinh danh Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trao tặng.

Năm 2017, Hội đã tôn vinh 02 trí thức gồm: KTS Huỳnh Tòa và TSKt Đặng Việt Dũng có thành tích Vì sự nghiệp phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng. Đây là chương trình bình chọn của Hội được trao giải 3 năm một lần với những quy chế khắt khe, minh bạch rõ ràng.

5. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Hội là một tổ chức tập hợp đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao trong các lĩnh vực tư vấn, phản biện. Tuy nhiên Hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

  1. Phong trào hoạt động của một số Chi hội hoạt động yếu, phần lớn Hội viên chưa thực sự tích cực tham gia trong các hoạt động chuyên môn của Hội. Nguyên nhân chính là do hoạt động của Chi hội trưởng chưa tạo được sức hấp dẫn để Hội viên tự nguyện, nhiệt tình tham gia.
  2. Hoạt động đào tạo, tôn vinh trí thức; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế chưa được chuyển biến tốt. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí hạn chế, ngoài ra nhân sự Hội có chuyên môn cao chưa tham gia nhiều trong các hoạt động này.
  3. Hội không có sự hỗ trợ của Ngân sách nhà nước nên tổ chức hoạt động rất hạn chế. Kinh phí thường xuyên của Hội chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện của một số Hội viên và hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Nguồn kinh phí hạn hẹp, chỉ đủ cho chi phí thuê văn phòng Hội.
  4. Năm 2017, tuy có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phản biện xã hội và tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, song Hội vẫn chưa thực hiện được những hoạt động như mong muốn, nguyên nhân là do chưa được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đầu ngành. Đặc biệt, chưa có văn phòng ổn định để hoạt động

IMG_4809

Phương hướng và nhiệm vụ năm 2018

            Năm 2017 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ III, và cũng là năm được chuyển giao cho nhiệm kỳ mới được tổ chức vào đầu tháng 8/2017. Ban Thường vụ Khóa IV đề ra như sau:

  1. Công tác tổ chức, xây dựng Hội

– Củng cố phát triển hội viên tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị trong bối cảnh mới; Cải cách toàn diện ban chuyên môn của Hội để tập hợp và phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của hội viên đóng góp tích cực vào các hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, củng cố và tăng cường hoạt động của các chi Hội; Lập danh sách Hội viên; Lập danh sách cấp và đổi thẻ Hội viên.Đẩy mạnh hiệu quả công tác thu hội phí đầy đủ và tự nguyện. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; Ban hành quy chế hoạt động của văn phòng Hội như chế độ làm việc và các chính sách có liên quan.Tổ chức văn phòng Hội tinh gọn chuyên nghiệp; Lập kế hoạch tổ chức 20 năm thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng dự kiến tháng 3 năm 2019; Thực hiện danh bạ hội viên là KTS, KS đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

  1. Hoạt động khoa học, kỹ thuật

– Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó coi trọng nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã hội và hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, lý luận về quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị là then chốt.

– Hoàn chỉnh quy chế tài chính của Hội theo hướng khuyến khích sự đóng góp trí tuệ của mỗi hội viên.

– Tiến hành tổ chức tọa đàm học thuật chuyên môn ít nhất 04 chuyên đề trong năm, 02 Hội thảo khoa học theo các chuyên đề về quy hoạch phát triển Đô thị có tính chuyên môn và xã hội thời sự cao thuộc địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên

– Đề xuất ý tưởng và các đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các trục chính Trung tâm thành phố.

  1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và truyền thông

– Tiếp tục tổ chức giải bóng đá Hội Kiến trúc sư – Hội Quy hoạch PTĐT TP. Đà Nẵng lần thứ II – 2018 nhằm giao lưu với các Hội bạn tại khu vực và gây quỹ hoạt động.

– Tiếp tục xây dựng và liên kết các Hội Kiến trúc, Xây dựng, Cầu đường, Chiếu sáng Đô thị, Môi trường thành phố Đà Nẵng bằng phương thức vận động hội viên tham gia bài vở để đăng đàn trên tạp chí Đô thị và Phát triển để qua đó phổ biến thông tin hoạt động Hội và thực hiện công tác lý luận, phê bình về quy hoạch PTĐT tại địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

PV

ĐTPT số 71-72/2018

Check Also

hai-hai-la-mai-y-768x468

VUPDA kỷ niệm 25 năm thành lập – Đồng hành cùng sự phát triển đô thị Việt Nam

Ngày 9/12/2023, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) đã tổ chức …